انواع میز کنفرانس - لیدوما

آشنایی با انواع میز کنفرانس

میز U شکل (U-Shape)

U شکل یکی از چیدمان‌های محبوب برای جمع و نشست‌های تا حداکثر حدود ۵۰ نفراست. در این نوع چیدمان، صندلی‌ها معمولا در خارج از میز U شکل قرار دارد و در مواقع ضروری و تعداد افراد بالاتر در دل میز یو شکل، میز کوچک‌تری قرار می‌گیرد.
این مدل از میز کنفرانس برای گروه‌های کوچک و متوسط برای بحث و مشارکت و یا فرمت تدریس مناسب است. در این مدل فرد سخنران یا در میان پایان اتصال U و یا در وسط U قرار می‌گیرد. هر یک از شرکت‌کنندگان در کنفرانس در مقابل یکدیگر قرار می‌گیرند و جایگاه افراد ناظر و رهبران در مقابل سخنران قرار دارند. این مدل یکی از مناسب‌ترین نوع برای گروه‌های متمرکز است. باز بودن این مدل به هر یک از شرکت‌کنندگان این اجازه را می‌دهد که صحبت‌های خود را آزادانه بیان کنند. بنابراین باعث گسترش مشارکت می‌شود. باعث فشرده قرارگرفتن شرکت کنندگان نمی‌شود. همچنین مانند جایگاه‌های پشت سر یکدیگر دید را کور نمی‌کند زیرا تمامی‌ جایگاه‌ها دید کافی و خوبی از رهبران جلسه و سخنران دارند.
کاربرد: برای جلسات هیئت مدیره، جلسات گروهی و جلسات برک آوت... در کل جلساتی که ارائه صوتی و تصویری استفاده می‌شود مناسب است. چرا که همه شرکت کنندگان می‌توانند به خوبی صفحه نمایش قرار داده شده را ببینید.


میز مربع توخالی (Hollow Square)

این مدل میز مربعی شکل تو خالی بهترین نوع برای نشست‌های زیر 30 نفر است. این مدل شبیه به مدل شکل U است و گاهی اوقات با نام U بسته از آن یاد می‌شود.در این مدل جایگاه شرکت‌کنندگان در سه ضلع مربع و در راس اصلی جایگاه مدیران است.
هر یک از شرکت‌کنندگان دارای همان مقدار از فضای لازم همانند مدل U شکل هستند. آنها به راحتی می‌توانند یکدیگر را ببینید.
همانطور که گفته شد مربع توخالی بهترین نوع برای نشست‌های زیر 30 نفر است. اما اگرتعداد افراد بیشتر از ۳۰ نفر باشد، این مدل اصلا مناسب نیست زیرا میز کشیده‌تر می‌شود و افراد را از یکدیگر دور می‌کند و این باعث می‌شود شرکت‌کنندگان نتوانند بشنوند و یا به خوبی حالات چهره و احساسات افراد و سخنران را ببینید.
کاربرد: این مدل میز برای جلسات هیئت مدیره 17 تا 30 نفر خوب است که در آن تعامل بین شرکت‌کنندگان مهم است. طول میز باید کمتر از 12 متر باشد و برای بهبود دید در میان شرکت‌کنندگان از بیشتر شدن طول میز باید اجتناب کرد.


میز هشت ضلعی (Octagon)

میز کنفرانس هشت ضلعی (میز چند طرفه) یک مدل جدید از سبک قدیمی ‌مربع توخالی است. شرکت‌کنندگان می‌توانند در هفت ضلع بنشینند، اما تاکید و تمرکز بر روی یک ضلع از این هشت ضلع قرار دارد که مدیران ارشد و تصمیم گیرندگان اصلی از جمله ناظران در آن ضلع قرار دارند.
هر یک از شرکت‎کنندگان دارای همان مقدار از فضا کافی و مناسب مانند مدل مربع تو خالی هستند. آنها به راحتی می‌توانید یکی دیگر را ببینید و با یکدیگر به مذاکره و گفتگو بپردازند. این طرح چندطرفه، نوع خوب و مدرنی برای گروه‌های کوچک زیر 30 نفر است اما اگر تعداد افراد بیشتر از ۳۰ نفر باشد بهتر است از مدل‌های دیگر استفاده شود.
کاربرد: این مدل حداکثر گنجایشی که در خود جای می‌دهد ۳۰ نفر است. پس بهتر است برای جلسات هیئت مدیره و جلساتی که تعامل بین شرکت‌کنندگان مهم است استفاده گردد. در مدل می‌توان به راحتی دید کافی بر تمامی‌ شرکت‌کنندگان و مدیران ارشد داشت.


میز گروهی/خوشه ای مستطیل :(Team Tables or Clusters Rectangles)

"میز گروهی" یا "خوشه‎ای" بهترین انتخاب برای اکثر مواقعی که سخنرانی با پذیرایی در همان اتاق همراه است مناسب است و این مدل برای گروه‌های کوچک، کارگاه‌های علمی‌ و آموزشی و جلسات گروهی و همچنین برای برک آوت‌های کوچک و یا مطالعه گروهی که نیاز به بحث و تبادل اطلاعات بسیار زیاد از هم‎گروهیان است نیز مناسب می‌باشد.
کاربرد: بیشتر برای جلسات رفع مشکلات و کارگاه‌های علمی/‌آموزشی که به صورت گروهی تشکیل می‌شود به همراه پذیرایی در همان اتاق مناسب است.


میز گروهی/خوشه ای گرد (Team Tables or Cluster Rounds)

مانند میز گروهی/خوشه‌ای (مستطیل) است و حتی کاربردشان نیز یکسان است با این تفاوت که در این مدل میز‌ها به شکل گرد چیده می‌شونده و به صورت تکی در قطر‌های (۶۰"، ۶۶" ، یا ۷۲") قرار می‌گیرند که بستگی به تعداد گروه‌ها دارد.
کاربرد:گروه‌های هر میز می‌توانند از 6, 8 و یا 10 نفر تشکیل شوند که بستگی به اتاق و یا اندازه میز دارد که می‌توان گروه‌های کوچکتر یا بزرگتر با شرکت‎کنندگان بیشتر تشکیل داد.


میز تخته‌ای (Board room)

میز تخته‌ای اغلب برای گروه‌های 5 تا 30 نفر است و مناسب برای شرکت‌کنندگان در جلسات هیئت مدیره، جلسات کاری و دیگر جلسات کوچکی که در آن تعامل بین افراد نیاز است انتظار می‌رود مورد استفاده قرار گیرد.
این نوع میز اغلب به شکل مستطیل یا بیضی که با چیدمان صندلی در هر دو طرف به پایان می‌رسد است و به صورتی است که افراد در یک عرض و دو طول می‌نشنینند و مدیران در یک ضلع قرار می‌گیرند.
کاربرد:این میز مناسب برای بحث‌های کوچک و یا گروه‌های کوچک متمرکز است و برای افراد کمتر از 12 نفر بسیار مناسب است، البته می‌توان برای جلسات بزرگتر با تعداد افراد بیشتر چندین میز‌ در کنار یکدیگر قرار داد و با ترکیب این میز‌های کوچک میز مستطیل شکل بزرگتری در ابعاد ۳۰*۶ و ۳۰*۸ ایجاد نمود. به طور کلی این مدل از میز هم برای تعداد شرکت‎کنندگان کم و هم تعداد شرکت‎کنندگان بالا مناسب است.


میز کلاسی (Class room)

در چیدمان به سبک کلاس، افراد پشت سر یکدیگر و همانند کلاس درس قرار می‌گیرند و همگی میز و صندلی‌ها به یک سمت هستند. به طوری که دو راهرو در اطراف و میز و صندلی در مرکز اتاق است و سخنران روبرو آنها قرار می‌گیرد. البته این نوع دید خوبی برای افراد ایجاد نمی‌کند زیرا پشت سر یکدیگر هستند.
برای چیدمان این نوع میز باید توجه داشت که برای هر فرد حدود دو و نیم پا بین شرکت‌کنندگان و دو و نیم تا سه پا بین ردیف فراهم کرد تا افراد در جایگاهی کاملا راحت برای بحث‌های طولانی باشند. میکروفون برای ارائه و پاسخ مخاطبان نیز نباید فراموش شود، درغیر این صورت، ممکن است مشکلاتی از جمله نادرست و یا ضعیف شنیدن مباحث و یا کند شدن روند را به همراه داشته باشند. اتاق نیز بهتر است برای این نوع چیدمان میز مربع باشد اما اگر اتاق مربع نیست باید توجه داشت که اتاق هرگز نباید طول زیاد و عرض کم داشته باشد.
کاربرد: این یک مدل مناسب برای 10 تا ۱۵۰ شرکت‌کننده است برای فرمت تدریس و یا میزگرد‌هایی که افراد باید توجه زیادی داشته باشند. میز و چیدمان سبک کلاس بهترین مدل برای شرایطی است که در آن افراد نیاز دارند که دائما صحبت‌های ارائه‌دهنده را یاداداشت کنند و یا باید همزمان با سیستم کامپیوترکار کنند. این مدل نیز راحت‌ترین طرح برای جلسات بسیار طولانی است. البته این مدل به هیچ عنوان مناسب بحث‌ها و همکاری‌های گروهی نیست و توصیه نمی‌شود.


سبک میز کلاس درس ‌هاروارد (harvard style Class room)

میز سبک کلاس درس دانشگاه‌ هاروارد که استاندارد بسیاری از دانشگاه‌های کشورها است و بعضی از هتل‌ها نیز چنین سالن‌هایی با این سبک ارائه می‌دهند به گونه‌ای است که شرکت‎کنندگان در ردیف‌های نیمه دایره‎ای با طول زیاد پشت سر یکدیگر قرار می‌گیرند. البته به این دلیل این نوع چیدمان دید بهتری نسبت به چیدمان کلاسی دارد زیرا هر میز نیم دایره‎ای شکل در ارتفاعات متفاوت قرار دارد. باید حدود دو و نیم پا بین شرکت‎کنندگان و دو و نیم تا سه پا بین ردیف فراهم شود. میکروفون برای ارائه و برای پاسخ مخاطبان نیاز است، در غیر این صورت ممکن است برای همه شرکت‎کنندگان شنیدن دشوار باشد.
چیدمان سبک میز هاروارد معمولا هر میز دارای سیستم صوتی و تصویری و میکروفن ساخته می‌شود. این نوع سبک بسیار مناسب برای تجربه یک کلاس درسی به صورت ویدئو کنفرانس استاد برای زمانی که استاد یا سخنران نمی‌تواند در آن جلسه و یا کلاس حضور داشته باشد که سبب تجربه جدیدی از کلاس درس با تکنولوژی می‌شود.
کاربرد: این مدل مناسب برای 10 و ۱۵۰ شرکت کننده است. این مدل ایده‎آل در فرمت تدریس، سخنرانی‌ها و یا میزگرد‌ها است. ولی برای کلاس درس بدون حضور فیزیکی استاد بهترین نوع است. در این نوع سبک شرکت‌کنندگان به راحتی می‌توانند یادداشت و نت بردارند و یا همزمان با سیستم کامپیوتر خود کار کنند و احساس راحتی داشته باشند ولی برای گفتگو و کار گروهی این سبک اصلا مناسب نمی‌باشد.


میز ضیافت/سبک جلسه شهری – دایره ای شکل (Banquet / Town Meeting – Rounds)

این نوع چیدمان میز که بیشتر به میز ضیافت مشهور است به صورت خوشه‎ای و با فاصله از یکدیگر قرار می‌گیرد. این سبک مناسب برای گروه‌های بزرگ از 100-300 نفر است که شامل خدمات غذا و پذیرایی همزمان در همان اتاق است و اصلا مناسب برای تعداد کم نیست و کمترین تعداد باید حدود ۱۰۰ نفر شرکت کننده بشد. همچنین برای جلسات گروهی بزرگ مانند جلسات شهر، ضیافت‌ها و مطالعه‌های گروهی نیاز به تعامل است.
نوع چیدمان به گونه‎ای است که شرکت‎کنندگان در میز‌های مستطیل شکل (تک یا دو تا در کنارهم) و یا میزهای گرد (۶۰"، ۶۶" ، یا ۷۲" در قطر) نشسته‎اند و بسته به نیاز، تعداد ۸ تا ۱۰ صندلی برای هر میز قرار می‌گیرد.
کاربرد: برای تعداد بسیار زیادی از شرکت‎کنندگان از ۱۰۰ تا ۳۰۰ نفر در جلسات شهر و ضیافت‌ها و به طور کلی جلساتی که با سرو غذا همراه است و نیازمند تعامل بسیاری است مناسب می‌باشد.

واحد تحقیق و توسعه لیدوماحساب کاربری
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x
×

پشتیبانی آنلاین لیدوما 

× لطفا تماس بگیرید 09198349276