هریک از شعب یا نمایندگی های فروش به عنوان یک بنگاه اقتصادی فعال سبب رونق اقتصادی وافزایش توان خرید شهروندان، شهر خود می شود. در این راستا شرکت لیدوما به منظور تکمیل و توسعه شبکه فروش و ارائه خدمات در سطح کشور آمادگی خود را در جهت جذب متقاضیان اخذ نمایندگی اعلام می دارد.

فرم همکاری با ما


    حساب کاربری
    ×

    پشتیبانی آنلاین لیدوما 

    × لطفا تماس بگیرید 09198349276