شرکت لیدوما به منظورارائه خدمات بیشتر و گردهمآوری افراد توانمند آمادگی خود را در جهت جذب و استخدام متقاضیان همکاری اعلام می دارد.

فرم استخدام


    حساب کاربری
    ×

    پشتیبانی آنلاین لیدوما 

    × لطفا تماس بگیرید 09198349276